2008-08-05

Mozilla verandert release beleid

Tot nu toe kende Mozilla het major release ( bij voorbeeld Firefox 1, Thunderbird 2, Firefox 3 enz.) met nieuwe functies, en het minor release (bij voorbeeld Firefox of Thunderbird 2.0.0.16, Firefox 3.0.1) met alleen patches. Met de komst van Firefox 3.1 rond de jaarwisseling krijgen wij een release, wat ertussen zit: geen grote verbeteringen, maar wel extra functies erbij, die het voorafgaande major release niet gehaald hadden. Er komen dus meerdere extra alpha-phases in de ontwikkeling van de Mozilla producten vóór een echte major, die er anders niet mogelijk waren. Een slimme beslissing, duurt de ontwikkeling van Firefox 4 met Gecko 2 zeker tot 2010.
Meer informatie:
Mozilla
Firefox 3.1 alpha1

No comments:

Post a Comment